top of page

  ספריית היצירות. ערכות יצירה עם סרטון הדרכה

  • ערכות היצירה שלנו מורכבות מכל החלקים עבור יצירה אחת, אותה בוחרים כאן בדף זה.

  • כל ערכה מכילה ממש את כל החלקים שצריך עבור היצירה, כולל אופציות וכולל הדבק!

  • לאחר הרכישה, תקבלו לינק לסרטון יו טיוב שמלווה את היצירה מעד מעד בכל שלב, כך שאתם לא צריכים לשבת עם ילדיכם ואת הרוב הגדול הם יכולים לעשות לבד.

  • כל החומרים שבערכות טובים ובטוחים לילדים.

  • שעה של הנאה מובטחת!

bottom of page